Modificarea echipamentului pentru clipsarea farurilor

Modificarea echipamentului pentru clipsarea farurilor, pentru verificarea clipsării corecte

Operații automate noi introduse:
• Verificarea introducerii în poziția corectă a șurubului
• Verificarea clipsării pe șurub
• Verificarea clipsărilor laterale
• Modificare soft touch-panel: introducerea alarmelor specifice clipsării NOK
• Contorizare piese OK

Detecții:
• Detecție prezență carcasă
• Detecție clipsare NOK pe șurub
• Detecție clipsare NOK laterală