Calitate

Standarde de calitate
Pentru o garanție în plus, capacitatea noastră de a satisface nevoile actuale și viitoare ale clienților noștri, am îmbunătățit continu sistemul de management al calității.
În august 2009, Sistemul de Management al Calității a fost certificat de SRAC în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.
Ulterior, în anul 2011, sistemul de management al ADCONS a inclus și componente referitoare la mediu și la sănătatea și securitatea în muncă, obținând certificarea ISO 14001:2004 și BS OHSAS 18001:2007.
In anul 2015, sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă a fost re-certificat de SRAC.
Pentru a vizualiza certificatele, vezi AICI.

Calitatea
Managementul calității ne asigură să susținem o înaltă performanță a proceselor de proiectare și producție precum și a unei eficiente gestionări a informației.
Controlul tehnic al produselor, pe fluxul de fabricație sau la finalul execuției se realizează în laboratorul propriu de calitate, echipat cu dispozitive performante de masură și control.

Mediul înconjurător
Preocuparea față de protecția mediului este o altă componentă a sistemului de management foarte importantă pentru conducerea ADCONS. Întreprindem o multitudine de acțiuni privind gestionarea responsabilă a factorilor de mediu, prevenirea oricăror poluări accidentale și colectarea selectivă a deșeurilor și predarea acestora către companii specializate în valorificare sau eliminare.

Sănătatea şi securitatea în muncă
Pentru ADCONS, oamenii sunt cei mai importanţi, iar acestia devin o parte esenţială în sprijinirea obiectivelor strategice ale companiei. Această perspectivă este transpusă în practică prin recrutarea de profesioniști pe baza unui set de competenţe bine definit, recompensând performanţa și încurajând asumarea deplină a responsabilităţii, asigurând un climat bun de muncă si încredere, în condiţii de siguranţă a muncii, promovând colegialitatea la locul de muncă.

ADCONS investește permanent în oameni și în dezvoltarea lor, promovează prevenirea şi soluţionarea problemelor de mediu şi securitate a muncii.

ADCONS s-a consolidat datorită spiritului de echipă şi a permanentei preocupări pentru îmbunătăţire, dezvoltându-se în mod constant şi urmărind să devină unul dintre cei mai importanţi furnizori de prelucări mecanice din vestul ţării.