Gabarite / Toleranțe

 

• MAȘINĂ DE PRELUCRARE PRIN ELECTROEROZIUNE CU FIR ONA AE 300
X Y Z 800 x 700 x 250 mm./0.1 – 0.3 mm

• FERESTRĂU DEBITAT CU PÂNZĂ AVERISING
300 mm.+/-1.0

• MAȘINĂ DE FREZAT ARSENAL FU 321 M
X Y Z 1000 x 340 x 440 mm.+/-0.1

• MAȘINĂ DE FREZAT FUS 22
X Y Z 220 x 150 x 300 mm.+/-0.03

• MAȘINĂ DE FREZATKNUTH VHF 2
X Y Z 600 x 270 x 300 mm.+/-0.02

• MAȘINĂ DE FREZAT CNC AWEA
X Y Z 600 x 800 x 800 mm.+/-0.03

• MAȘINĂ DE FREZAT CNC HURCO VMX 24 T
X Y Z 610 x 510 x 610 mm.+/-0.01

• MAȘINĂ DE FREZATCNC HURCO VM 10 i
X Y Z 660 x 400 x 460 mm.+/-0.01

• MAȘINĂ DE FREZATCNC HURCO VMX 10 i
X Y Z 660 x 400 x 460 mm.+/-0.01

• MAȘINĂ DE RECTIFICAT PLAN PROTH
X Y Z 1000 x 500 x 500 mm.+/-0.005

• MAȘINĂ DE RECTIFICAT CILINDRIC PARAGON
280 x 1000 mm.+/-0.005

• STRUNG CNC DMG MORI ECOTURN 310
XZ 182.5 X 455 mm.+/- 0.01

• STRUNGKNUTH BASIC PLUS
200 x 600 mm. +/-0.05

• STRUNG PROFIMACH
350 x 1000 mm.+/-0.05

• CUPTOR TRATAMENT TERMICCALORIS
200 x 200 x 300 mm.

• CUPTOR TRATAMENT TERMICUTTIS
400 x 800 x 400 mm.